Hakkında

GENEL BİLGİLER

Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreterliği Üniversitemizin kuruluşu olan 17 Mart 2006 tarihinden  bugüne kadar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesi ile kendisine verilen  görevleri  yürütmektedir.  Bu görevleri Bir Genel Sekreter, İki Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerle yürütmektedir. 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1. Kendisine bağlı birimler aracılığı ile Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek,

2. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

3. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak,

4. Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak,

5. Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak,

6. Üniversitenin yazışmalarını yürütmek ve imza yetkisini kullanmak,

7. Yönetim Kurulu ve Senato gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

8. Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevini yapmak ve bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

9. Üniversite Senatosu ile Yönetim Kurulu kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

10. Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,

11. Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek, koordine etmek,

12. Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak,

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.